Výměna a prodej abonentek stávajícím předplatitelům proběhne od 12. 6. do 16. 6. 2017 v době od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin v pokladně. 

Prodej novým zájemcům bude zahájen 19. 6. 2017 v pokladně divadla do 16 hodin.

Letáček s nabídkou pořadů a cenami naleznete na hlavní stránce PŘEDPLATNÉ KE STAŽENÍ.

Podrobné informace s fotkami naleznete na vodorovné liště pod heslem PROGRAM - PŘEDPLATNÉ. Informace – peterkova@divadlojablonec.cz, pokladna@divadlojablonec.cz, tel. 483 320 595.