TRIO JADIN

TRIO JADIN

Vážná hudba

Předprodej 16. 3.

Skupina H

Rozvoz autobusem po představení

Informace

ANDREA MOTTLOVÁ - klavír

HANA SHABUOVÁ-BABORÁKOVÁ - violoncello

RADEK BABORÁK - horna (lesní roh)

TRIO JADIN je soubor, který má originální nástrojové obsazení klavír, violoncello a lesní roh. Soubor je tvořen z hudebníků, kteří mají společné muzikantské cítění, vkus a vášeň pro komorní hudbu. Originální kombinace lesního rohu, violoncella a klavíru může na první poslech působit nečekaně a neobvykle. Melodickou linku si totiž mezi sebe rozdělují dva rozsahem podobné nástroje které nejsou kontrastní. Přesto v tomto obsazení nalezl zalíbení francouzský skladatel Louis Jadin nebo soudobá skladatelka Naama Tamir. Nedílnou součástí repertoáru tria jsou i autorské úpravy skladeb Beethovenových, Debussyho či Tango Nuevo Astora Piazzolly.

ANDREA MOTTLOVÁ  je absolventkou HAMU, roční stáže na Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, mistrovských kurzů na Julliard School of Music New York. Jako sólistka koncertovala s Českou filharmonií, Moravskou filharmonií Olomouc, Vojenskou posádkovou hudbou Olomouc a dalšími.

HANA SCHABUOVÁ-BABORÁKOVÁ - studovala na Mnichovské Hochschulle f¨r Musik. Působila v Mnichovské státní opeře, se členy Berlínských, Mnichovských i Vídeňských filharmoniků vystoupila na řadě festivalů po celém světě.

RADEK BABORÁK, vynikající hornista a dirigent, je zakládajícím členem a uměleckým vedoucím řady komorních souborů - Afflatus Quintet, Czech Horn chorus, Baborak Ense,ble, je šéfdirigentem České Sinfonietty, stálým hostujícím dirigentem Yamagata Symphony orchestra, umělecka vede PKS-Pražské komorní sólisty. Pedagogicky působí na Barenboim-Said Academy v Berlíně a na Escuola Reina Spohia v Madridu. 

Trio-Jadin.jpg (649 KB)

Naši partneři