BOHEMIA BALET

19.3.2014 od 19 hodin

BOHEMIA BALET

SOUBOR TANEČNÍ KONZERVATOŘE HL. MĚSTA PRAHY

Balet, tanec

Předprodej 10. 2.

Rozvoz autobusem po představení

Informace

Program: Suite en blanc - Edouardo Lalo, choreografie Serge Lifar Choreografie je výsostnou ukázkou neoklasického baletního stylu, čistým pohybovým vyjádřením hudebního díla vždy s velkými nároky na technickou a stylovou vyspělost interpretů. Velkým přínosem byla spolupráce s legendárním francouzským tanečníkem prof. Cyrillem Atanassoffem, který byl pověřen dědici autorských práv supervizí při jejím nastudování. Carmina Burana – Carl Orff, choreografie Ivanka Kubicová Premiéra světoznámé kantáty. Taneční pohyb vychází z kořenů lidového tance a přirozeného pohybu, jehož charakter a podoba je tvarována fascinujícími rytmickými strukturami Orffovy hudby. Celé dílo uvádí postava Smrtky, jež za sebou vede procesí smrtelníků. Týž obraz se opakuje v závěru díla, kdy se znovu vrací úvodní píseň. Mezi těmito dvěma procesími se odehraje celá mozaika obrazů a nálad, v nichž se objevují různé postavy - žebraví mniši, pijáci v taverně, karbaníci, trhovci, ženy, báby, dívky a chlapci a ovšem Smrtka, do jejíž náruče, od momentu narození, pomalu spějeme...

Sonatina drammatika – Alexej Fried, choreografie Ivanka Kubicová

Skladatel Alexej Fried se ve svém skladatelském díle snažil také o syntézu jazzové a vážné hudby. Zmíněný skladatelský směr se označuje třetí proud. Dramatická komorní skladba a její choreografické zpracování vyžaduje od tanečníků pohybovou tvárnost a výrazovou vyzrálost. Jako sólistka se představí rodačka TAMARA KŠÍROVÁ členka Bohemia Baletu.

PRÉMIE SKUPINA ND

Vystoupení v rámci projektu Rodáci Jablonecka je finančně podpořeno Státním fondem kultury ČR a Libereckým krajem a koná se pod záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje PhDr. Hany Maierové

Naši partneři