Prohlášení o přístupnosti

Úvodní stránka / Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Městské divadlo Jablonec nad Nisou se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.0 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Stránky obsahují soubory ve formátech PDF a DOC, které je nutné stáhnout a zobrazit pomocí programů Word Viewer (pro DOC) nebo Acrobat Reader (pro PDF). Vložení informací z těchto souborů do stránek by bylo komplikované, protože HTML jazyk nepodporuje všechna formátování.

Nepřístupný obsah

Banner na úvodní stránce, kde jsou vidět nadcházející představení nelze udělat přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže dodavatele. Představení lze procházet v programu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.10.2019

 

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (digitální agenturou Dogfish.cz) podle mezinárodně uznávaného standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.0.

Zpětná vazba

 V případě, že narazíte na problém na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita) kontaktujte nás:

Městské divadlo o.p.s.
Liberecká 5/1900
466 01  Jablonec nad Nisou

Tel: 483 310 079
E-mail: divadlo@divadlojablonec.cz

Postupy pro prosazování práva

 V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Kontakt na technického provozovatele

Dogfish.cz
U Přehrady 3204/61
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 72695641
DIČ: CZ8111042522

E-mail: info@dogfish.cz
Tel: +420 608 947 749
Web: https://www.dogfish.cz

Naši partneři