Podmínky objednávek, rezervace a prodeje vstupenek

Úvodní stránka / Podmínky objednávek, rezervace a prodeje vstupenek

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

 VSTUPENKY NA PŘELOŽENÉ POŘADY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.

 • Předprodej vstupenek je zahajován vždy od 10 hodin podle termínů stanovených na propagačních materiálech Městského divadla Jablonec nad Nisou. Vstupenky lze následující den po předprodeji zakoupit (ne rezervovat) i přes web divadla a platit přes GoPay.
 • OSOBNĚ LZE V DEN PŘEDPRODEJE ZAKOUPIT MAX. 4 VSTUPENKY NA OSOBU. PŘES WEB DIVADLA JE MOŽNÉ ZAKOUPIT MAXIMÁLNĚ 6 VSTUPENEK.
 • Každý návštěvník divadla musí mít zakoupenou platnou vstupenku.
 • Přednostní prodej vstupenek pro majitele abonentních skupin H a ND jeden den před zahájením předprodeje.
 • Představení pořádané Městským divadlem lze platit kartou. Vstupenky na akce jiných subjektů, které si divadlo pronajaly (např. ZUŠ, Nisanka atd.) lze platit POUZE V HOTOVOSTI (v prográmku je napsáno, že pořadatelem této akce není Městské divadlo).
 • V den konání prodej pouze v pokladně divadla.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád naleznete zde.


OBJEDNÁVKA VSTUPENEK, FAKTURACE

 • Písemné objednávky přijímá pokladna Městského divadla Jablonec nad Nisou.
 • Písemná objednávka musí být předána do pokladny divadla do zahájení předprodeje.
 • Objednávka musí mít následující náležitosti:
  • Jméno a příjmení
  • název firmy
  • IČO
  • adresu
  • telefon (popř. mail)
 • Objednávky se vyřizují z levé poloviny divadla.
 • Pokud množství všech objednávek přesáhne kapacitu levé poloviny divadla, budou objednávky poměrnou částí kráceny.
 • Vstupenky budou objednavatelům vydávány až následující den po zahájení předprodeje.
 • Objednávka musí být vyzvednuta do 1.týdne od zahájení předprodeje. V případě nevyzvednutí bude objednávka stornována.
 • Objednávkou nelze požadovat přesné umístění.
 • Při platbě fakturou musí být uvedeny v objednávce všechny fakturační údaje.
 • Při platbě fakturou je účtován manipulační poplatek a poštovné v celkové výši 30,- Kč.

POKLADNA

Šárka Hauerová

483 320 595

pokladna@divadlojablonec.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí - pátek 10 - 13 hod. a 14 - 16 hod.
v den představení  10 - 13 hod. a 14 - 19 hod.

V OSTATNÍCH DNECH

o víkendu vždy hodinu před začátkem představení

SCHÉMA

Naši partneři