Podmínky objednávek, rezervace a prodeje vstupenek

Úvodní stránka / Podmínky objednávek, rezervace a prodeje vstupenek

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

 • VSTUPENKY NA PŘELOŽENÉ POŘADY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
 • Pořadatelé kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. CELÉ ZNĚNÍ

 • Předprodej vstupenek je zahajován vždy od 10 hodin podle termínů stanovených na propagačních materiálech Městského divadla Jablonec nad Nisou. Vstupenky lze následující den po předprodeji zakoupit (ne rezervovat) i přes web divadla a platit přes GoPay.
 • OSOBNĚ LZE V DEN PŘEDPRODEJE ZAKOUPIT MAX. 4 VSTUPENKY NA OSOBU. PŘES WEB DIVADLA JE MOŽNÉ ZAKOUPIT MAXIMÁLNĚ 6 VSTUPENEK.
 • Každý návštěvník divadla musí mít zakoupenou platnou vstupenku.
 • Přednostní prodej vstupenek pro majitele abonentních skupin H a ND jeden den před zahájením předprodeje.
 • Představení pořádané Městským divadlem lze platit kartou. Vstupenky na akce jiných subjektů, které si divadlo pronajaly (např. ZUŠ, Nisanka atd.) lze platit POUZE V HOTOVOSTI (v prográmku je napsáno, že pořadatelem této akce není Městské divadlo).
Pořadatelé kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád naleznete zde.


OBJEDNÁVKA VSTUPENEK, FAKTURACE

 • Písemné objednávky přijímá pokladna Městského divadla Jablonec nad Nisou.
 • Písemná objednávka musí být předána do pokladny divadla do zahájení předprodeje.
 • Objednávka musí mít následující náležitosti:
  • Jméno a příjmení
  • název firmy
  • IČO
  • adresu
  • telefon (popř. mail)
 • Objednávky se vyřizují z levé poloviny divadla.
 • Pokud množství všech objednávek přesáhne kapacitu levé poloviny divadla, budou objednávky poměrnou částí kráceny.
 • Vstupenky budou objednavatelům vydávány až následující den po zahájení předprodeje.
 • Objednávka musí být vyzvednuta do 1.týdne od zahájení předprodeje. V případě nevyzvednutí bude objednávka stornována.
 • Objednávkou nelze požadovat přesné umístění.
 • Při platbě fakturou musí být uvedeny v objednávce všechny fakturační údaje.
 • Při platbě fakturou je účtován manipulační poplatek a poštovné v celkové výši 30,- Kč.

POKLADNA

Šárka Hauerová

483 320 595

pokladna@divadlojablonec.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí - pátek 10 - 13 hod. a 14 - 16 hod.
v den představení  10 - 13 hod. a 14 - 19 hod.

V OSTATNÍCH DNECH

o víkendu vždy hodinu před začátkem představení

SCHÉMA

Naši partneři