Reklamační řád

Úvodní stránka / Reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • Změna programu vyhrazena.
 • Vyhrazujeme si právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje v pokladně. Dále si vyhrazujeme právo určit typy úhrad a způsoby doručení dle provozních možností či dalších podmínkách. Taktéž si vyhrazujeme právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotíme jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům. Při jakémkoli předání nebo darování vstupenky komukoli dalšímu, je kupující povinen u eVstupenek upozornit přebírajícího, že v případě zrušeného představení vracíme peníze výlučně přímo tomu, kdo vstupenky koupil.
 • V pokladně může jednotlivec zakoupit maximálně 4 vstupenky.
 • V den předprodeje je možný prodej 4 vstupenek na každé představení osobně v pokladně divadla, on-line na našem webu 6 vstupenek celkem, rezervaci vstupenek nelze provést.
 • Vstupenka je cenina, bez vstupenky nelze vstoupit do hlediště a za ztracené vstupenky nelze vystavit duplikát ani jinou náhradu vstupenek.
 • Na karty divadla není žádný právní nárok a v případě nedodržení pravidel je karta zablokována a místa automaticky bez oznámení zrušena.
 • Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.
 • Padělání vstupenky je trestné, jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup.
 • Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j), zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nelze od nákupu vstupenek odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje.
 • Při zakoupení vstupenek si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Vrátit vstupenku lze výjimečně do 3 dnů od zakoupení v předprodeji, je nutné kontaktovat obchodní oddělení na peterkova@divadlojablonec.cz.
 • Telefonické rezervace je možné uskutečnit po nahlášení jména a příjmení (s výjimkou dne zahájení předprodeje). 
 • Vyhrazujeme si právo na drobné změny v umístění z provozních a obchodních důvodů.
 • Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení, není-li stanoveno jinak. Informace vydává obchodní oddělení divadla.
 • Při změně termínu představení v průběhu roku se vstupenky nevyměňují. Nový termín je zveřejněn na našem webu.
 • V případě zrušení představení lze vstupenky vrátit či vyměnit dle instrukcí, a to nejpozději 1 měsíc od původního data představení.
 • Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
 • Vznikne-li nečekaná technická závada, ale je odehráno celé představení, není nárok na finanční kompenzaci.
 • Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
 • Rezervace (nezaplacená) je platná 5 kalendářních dnů od data objednávky. Úmyslně nepravdivě vyplněné údaje v objednávce či opakovaná, uměle prodlužovaná, internetová rezervace může být bez náhrady zrušená a daná do prodeje ostatním zájemcům.
 • V případě rezervace na představení konané v době do 7 dnů od data objednávky je její platnost individuální.
 • Nevyzvednuté (nezaplacené) rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.
 • Zaplacené vstupenky s osobním vyzvednutím na pokladně divadla je nutno vyzvednout nejpozději 5 minut před představením.
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.
 • Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení/koncertů je zakázáno.
 • Umístění vozíku je nutné dodržovat a neúčast diváka na vozíku na objednaní představení je nutno odhlásit. 
 • Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce a instrukcemi hledištního personálu.
 • Majitel vstupenky je povinen na vyzvání pořadatele předložit platný průkaz totožnosti.
 • Do hlavního sálu není povoleno přenášet nápoje. K občerstvení jsou v divadle vyhrazené prostory.
 • V celém divadle je zákaz kouření.
 • Hlediště divadla se otevírá zpravidla půl hodiny před začátkem pořadu, vyhrazujeme si však právo na výjimky z technických a provozních důvodů či smluvních požadavků divadel nebo agentur.
 • Dotazy či případné reklamace zasílejte na peterkova@divadlojablonec.cz pokladna@divadlojablonec.cz.

Ochrana osobních údajů

Upozorňujeme, že divadlo neodpovídá za vstupenky ani organizaci akcí v režimu PRONÁJEM, protože není pořadatelem akce.

 

V Jablonci nad Nisou 1. 1. 2020

Mgr. Pavel Žur
ředitel Městského divadla
Jablonec nad Nisou

Naši partneři