DEN EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

12.9.2015 od 14 do 17 hodin

DEN EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Ostatní

Informace

Den otevřených dveří do historických objektů v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Prohlídka osvětlovací a zvukové kabiny, jeviště. PROGRAM:15 hodin - Vernisáž výstavy JAROSLAVA VALEČKY - ČESKÁ KRAJINA Jaroslav Valečka (1972), absolvent ateliéru Jiřího Sopka z pražské Akademie výtvarných umění, člen mezinárodního hnutí stuckistů, patří mezi umělce střední generace vyznávající tradiční výtvarná média – malbu a kresbu.Už od počátku své profesní dráhy se profiloval jako autor tendující k expresivně pojaté malbě a výrazovému symbolismu. V rámci těchto kategorií dodnes sleduje dva hlavní námětové proudy, a to krajinu a figurální motivy.Autor na současné výstavě shromáždil především malby sudetské krajiny, která v sobě skrývá jakousi osudovost a malby míst, které dodnes rezonují podivnou syrovostí a která ztratila nejen své původní obyvatele, ale i paměť (Nádraží, Hlučná samota, Náměsíčníci – vše olej na plátně, 2013).Vazba autora k Sudetům a severočeskému regionu není vůbec náhodná, Jaroslav Valečka vyrůstal v malé vísce Líska v bývalých Sudetech sice až 20 let po vysídlení německého obyvatelstva, ale stopy války, odsunu, komunistické devastace byly stále velmi patrné. Podhorská vesnice byla na počátku sedmdesátých let mnohem více opuštěnými ruinami než líbeznou vesnicí linoucí se romantickou krajinou Lužických hor. Hrdé grunty s propadlou střechou, zdemolované hřbitovy, opuštěná nádraží, to vše tvořilo krajinu jeho dětství, která ožívá v jeho obrazech. Tématy obrazů Jaroslava Valečky jsou nejen poetické a baladické krajiny, ale i vzpomínky na různé, často strašidelné příběhy inspirované skutečnými událostmi, jako například vynášení smrtky, pálení čarodějnic, zabijačka či oběšený soused. Autor je považován za jednoho z mála současných českých koloristů, pro jehož tvorbu je typická suverénní práce s barvou, světlem a atmosférou obrazu.Jaroslav Valečka je dnes pokládán za jednoho z nejtypičtějších představitelů své generace, je pravidelně vystavován na četných samostatných i skupinových výstavách v Čechách i zahraničí, jeho díla jsou zastoupena v mnoha státních i soukromých sbírkách, (například Národní galerie v Praze, Credit Mutuel de Bretagne Festung Koenigstein, Alšova jihočeská galerie a mnohé další). Je sběratelsky vyhledáván a svým výrazem i jasnou tematickou základnou se přidružil k respektovaným a etablovaným současným autorům. Prodejní výstava je přístupná v době divadelních představení do 29. 10. 2015. JAROSLAV VALEČKA

Naši partneři