JAN ČMEJLA (klavír) - KAREL VRTIŠKA (klavír)

16.10.2019 od 19 hodin

JAN ČMEJLA (klavír) - KAREL VRTIŠKA (klavír)

Vážná hudba

Předprodej 2. 9.

Skupina H

Rozvoz autobusem po představení

Informace

JAN ČMEJLA se věnuje hře na klavír od svých 6ti let, od osmi se zabývá i hudební skladbou. Své hudební vzdělání získal na ZUŠ Ilji Hurníka a na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy, kde studoval pod vedením prof. Taťány Vejvodové a prof. Lukáše Klánského. Od roku 2018 studuje hru na klavír na Pražské konzervatoři pod vedením prof. Evy Boguniové. Jan má za sebou řadu vítězství v národních a mezinárodních hudebních soutěžích.

KAREL VRTIŠKA  studoval hru na klavír rovněž na ZUŠ Ilji Hurníka a dále na Hudební škole hl. města Prahy u prof. J. Tomana. V roce 2010 dokončil úspěšně bakalářské studium na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze u prof. Borise Krajného. Magisterské studium absolvoval na Hochschule für Musik v Norimberku a v roce 2015 dokončil také magisterské studium na AMU v Praze ve třídě prof. Martina Kasíka. V současné době vedle sólového vystupování působí také na Katedře klavírní spolupráce Hudební a taneční fakulty AMU a na Gumnáziu na Hudební škole hl. města Prahy.

PROGRAM: 

J. Haydn: Sonáta h-moll, Hob. XVI:32; 

S. Rachmaninov: Preludium č. 4 a 5 op. 23;     

E. Grieg: Peer Gynt Suita č. 1, op. 46 I. Morning Mood, II. Anitra's Dance, III. In the Hall of the Mountain King;

F. Chopin: Ballada F dur č. 2 op. 38;

F. Liszt: Španělská rapsodie;     

A. Dvořák: Slovanské tance č, 7, 10, 8;     

Vstupenky

200 Kč
I. cenová kategorie
180 Kč
II. cenová kategorie

INFORMACE O VSTUPENKÁCH

Naši partneři