KONCERT VYBRANÝCH ÚČASTNÍKŮ BURZY MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2013

12.11.2013 od 19 hodin

KONCERT VYBRANÝCH ÚČASTNÍKŮ BURZY MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2013

Vážná hudba

Předprodej 1. 10.

Rozvoz autobusem po představení

Informace

Koncert doprovodí na klavír Augustin Kužela - pedagog Pražské konzervatoře

Průvodní slovo: PhDr. Radmila Hrdinová

Účinkují: Eva Melichaříková - soprán Aleš Janiga - baryton Miroslav Urbánek - bas V programu zazní árie z oper předních světových autorů.

PRÉMIE skupina H

Naši partneři