Král Lear

1.11.2016 od 10 hodin

Král Lear

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

Dětská

Informace

Autor:
William Shakespeare
Režie:
Pavel Khek

Jedna z nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara. Hra, jež začíná jako pohádka a končí apokalyptickým obrazem světa, který by nás mohl potkat, pokud by nás definitivně ovládla touha po moci a zahodili bychom lidskost.

Žil byl mocný král, který měl tři dcery – Goneril, Regan a Kordélii. I rozhodl se jednoho dne rozdělit mezi ně říši podle toho, jakými slovy dokáží vyjádřit svou lásku k němu... Byl mile překvapen neupřímnými řečmi dvou starších dcer, Goneril a Regan, avšak nemile překvapen slovy Kordélie, protože neuměla slovy popsat lásku, kterou cítí ke svému otci. Tím byl král velice zarmoucen a vyhnal ji ze své země...

Pohádkový příběh, prastarou keltskou pověst pozvedl alžbětinský génius do velkého dramatu. Základní konflikt hry, která bývá spolu s Hamletem pokládána za vrchol Shakespearova tragického umění, tvoří protiklad starého, patriarchálního světa a světa nového, bezohledně individualistického. V samém srdci tohoto dramatu lidského údělu je veliký obraz poutníka a cesty. Vyhnaný král putuje z paláce do pusté přírody, od pýchy k pokoře, od panovačné a autoritářské sebestřednosti k soucitu a odpuštění, od královské koruny ze zlata, symbolu slávy, bohatství a moci, k věnečku z plevele a polního kvítí, od samolibého rozumu k šílenství jako paradoxnímu zdroji poznání o neuchopitelném smyslu všeho pozemského úsilí, o skrytém významu všeho pozemského bytí. Toto geniální dílo, napsané téměř před čtyřmi stoletími, svou básnickou silou, strhující, třebaže syrovou výpovědí a naléhavostí otázek, které klade, se hluboce dotýká nás všech. 

DOPORUČENÝ VĚK: SŠ

délka představení:  3 hod. 

Objednávky vyřizuje paní Kaufmanová - mail vystavy@divadlojablonec.cz - tel. 483 310 064

VEŘEJNOST si vstupenky zakoupí v den konání, 25 minut před začátkem. Vstup hlavním vchodem, kde je pouze pro školní pořady otevřena pokladna.

Divadlo se otevírá 30 minut před začátkem.

Naši partneři