LADISLAV HORÁK (akordeon) - VIKTOR MAZÁČEK (housle)

1.8.2018 od 16 hodin před radnicí

LADISLAV HORÁK (akordeon) - VIKTOR MAZÁČEK (housle)

Vážná hudba

Informace

Viktor Mazáček vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Jar. Štětiny a AMU u prof. Ivana Štrause, AMU absolvoval v roce 1995. Během studií se též účastnil mistrovských kurzů Sommerakademie v rakouském Semmeringu. Od roku 1994 je jako profesionální hudebník zaměstnán v orchestru České filharmonie. Spolupracoval již s mnoha renomovanými ansámbly jako jsou např. Sukův komorní orchestr, Český komorní orchestr, aj. V poslední době vystupuje se soubory ARTⁿ, KONVERGENCE, Piazzola solists, Camerata Bohemica, Trio Accordo, Klavírní kvarteto českých filharmoniků. Zabývá se též hrou na autentické nástroje doby baroka (Capella Regia). Má k disposici nástroje českého mistra Emanuela Adama Homolky (z r. 1826) a vídeňského houslaře Georga Adama Krausche (1810). V Komorním orchestru dvořákova kraje od r. 1990 zastává funkci koncertního mistra. S orchestrem často vystupuje sólově, nastudoval s ním a provedl několik koncertů Antonia Vivaldiho – m.j. „Čtvero ročních dob“, dále Koncert C-dur „Drážďanský“ od J. V. Stamice a řadu kratších koncertních kusů – např. Slavíkův koncert z hudby k pohádce „Císařův slavík“ od Václava Trojana, Finale pro housle a smyčcový orchestr Astora Piazzolly a další. S koncertním mistrem ČF Miroslavem Vilímcem provedl Dvojkoncert a-moll A.Vivaldiho, s kolegy ze skupiny prvních houslí Janem Jouzou a Janem Bublem zase Trojkoncert D-dur J.S.Bacha. Pro sezónu 2003/4 připravil s Petrem Jankem dvojkoncert J. Laburdy, v roce 2009 s Petrem Jankem a klavíristkou Evou Hutyrovou nastudovali Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr od Bohuslava Martinů.


Ladislav Horák je absolventem Pražské konzervatoře a Západočeské university v Plzni u prof. Jaroslava Vlacha. Během studií se stal vítězem národní soutěže v Hořovicích (1990) a laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku (1987-1990). Koncertuje jako sólista, komorní hráč a za doprovodu orchestrů (Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Pražská komorní filharmonie, Sukův komorní orchestr, Westmont Philharmonia Accordion Orchestra, Fisorchestra Marchigiana). Pravidelně vystupuje na prestižních festivalech v Severní Americe, Asii i po celé Evropě. Je propagátorem a prvním interpretem skladeb soudobých českých a zahraničních autorů, které pravidelně nahrává pro česká i mezinárodní média (Český rozhlas, Klassikradio-D, Classical WQED-USA) a vydává ve svém nakladatelství Edition Rondo Prague. Natočil a podílel se na desítce kompaktních disků. Patří mezi nejvýznamnější reprezentanty italské nástrojařské firmy Borsini. Reprezentuje českou akordeonovou školu v mezinárodních organizacích (La Confédération Mondiale de l'Accordéon, Europeane Accordion Federation), či jako předseda porot mezinárodních soutěží (Castelfidardo-I, Innsbruck-A, Pula-HR). Jako jediný akordeonista ze střední Evropy je zván do porot prestižních německých soutěží Deutscher-Akkordeon-Musikpreis (DAM) a Deutsche-Orchesterwettbewerb (DOW). V Praze je uměleckým ředitelem soutěžních festivalů Evropský festival akordeonových orchestrů a Dny harmoniky. Od devadesátých let je pedagogicky činný na Pražské konzervatoři, kde od roku 2005 zastává pozici zástupce ředitele. Více než 15 let stál v čele akordeonového oddělení na největší jihobavorské privátní škole v Regenu. Byl pozván a vedl mistrovské kurzy v Andoře, italském Castelfidardu, Conservatório Funchal (Madeira), Hudební akademii v Lodzi (PL) a Budapešti, Královské akademii v Aarhus (DK) a Stockholmu, Steinhardt University v New Yorku.

Koncert se koná pod záštitou náměstka primátora Ing. Miloše Zahradníka a za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou.

Partneři akce

  • Statutární město Jablonec nad Nisou

Naši partneři