LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI

18.10.2017 od 8:30 a 10:30 hodin

LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI

DIVADLO ALFA PLZEŇ

Dětská

Informace

Autor:
Moliére
Režie:
Tomáš Dvořák
Hrají:
Petr Borovský, Blanka Josephová-Luňáková, Bohuslav Holý, Robert Kroupar, Josef Jelínek, Martin „Sádlo“ Bartůšek, Andrea Ballayová j. h., Petr Vydarený, Lenka Válková-Lupínková, Marie Mrázková, Martina J. Hartmannová, Tomáš Jereš, Matěj Siegl, Vlastimil Vo

„Lékařem proti své vůli“ se v této poněkud bláznivé komedii (inspirované „komedií dell´arte“) omylem stává drvoštěp Sganarelle (postava, která vystupuje ve více Moliérových hrách, a jíž autor sám rád hrával. Své „zázračné“ schopnosti je nucen prezentovat v domě boháče Geronta, který doufá, že konečně vyléčí jeho „oněmělou“ dceru Lucindu, jež se tímto způsobem pokouší řešit svůj problém s nechtěnými vdavkami (sňatek pro peníze bez lásky je dalším tématem hry). Po sérii nedorozumění, převleků a zmatků, během nichž Sganarell málem skončí na šibenici, nakonec vše dobře dopadne!

Jedna z méně známých her klasika francouzské i světové komedie Jeana Baptista Poquelina (1622 – 1673), syna dvorního čalouníka, vystudovaného právníka, poté kočovného herce, režiséra a dramatika. Aby coby komediant neohrozil pověst rodiny, začal v 21 letech používat pseudonym MOLIÉRE, jméno, které dodnes znají lidé po celém světě. Po 13 letech hraní na venkově získal si přízeň královského dvora a jeho soubor se stal dvorní divadelní společností. Moliérovy satirické komedie však přesto otevřeně kritizovaly mravy své doby, a byly často (spolu se svým autorem) ze strany úřadu a církve napadány  a sankcionovány. Typické postavy, které autor stvořil (Tartuffe, Alcest, Harpagon, Argan ad.) se však staly archetypy horších lidských vlastností, jejichž nadčasový, všelidský rozměr inspiruje a baví i po více než třech stoletích. K jeho nejvýznamnějším dílům patří dodnes hrané tituly Tartuffe, Don Juan, Misantrop, Lakomec, Měšťák šlechticem a Zdravý a nemocný. Při čtvrté repríze posledně jmenované hry Moliére, představitel hlavní role Argana, na jevišti zemřel.

„Zdravý nemocný“ byl zároveň vyvrcholením jedné linie Moliérovy tvorby, v níž tvrdě vystupoval proti šarlatánským a vydřidušským lékařům a mastičkářům právě tak jako proti hypochondrům. Jednou z těchto her je i „Lékařem proti své vůli“ (1666), díky níž máme zachovánu syntézu dvou průpravných komedií „Otýpkář“ a „Lékařem z donucení“ jež se nezachovaly.

Moliérův text pod názvem „Bezděčný lékař“ překladu M.J.Sychry vyšla už v r. 1825 v Hradci Králové. Z českých činoherních inscenací vzpomeňme alespoň té, kterou  r. 1922 ve vinohradském divadle režíroval Karel Čapek ve výpravě bratra Josefa a Ferencem Futuristou v roli Sganarella. Z loutkových inscenací připomeňme inscenaci studijní scény loutkářské katedry DAMU z r. 1957, v níž se jako inscenátor a výtvarník poprvé představil posluchač III. ročníku (a dnes světoznámý filmař) Jan Švankmajer.

DOPORUČENÝ VĚK: 6. - 9. TŘ. ZŠ, SŠ

délka představení: 1 hod.

Objednávky vyřizuje paní Kaufmanová - mail vystavy@divadlojablonec.cz - tel. 483 310 064

VEŘEJNOST si vstupenky zakoupí v den konání, 25 minut před začátkem. Vstup hlavním vchodem, kde je pouze pro školní pořady otevřena pokladna.

Divadlo se otevírá 30 minut před začátkem. 

Naši partneři