"MÉMU KRAJI"

13.3.2015 od 19 hodin

"MÉMU KRAJI"

Komponované pořady

Informace

Autor:
Milan Brož - Václav Kocum
Režie:
Milan Brož

Komponovaný pořad „rytíře poezie“ a „malíře Jizerských hor“ plný vtipu, hudby a tance.

Součástí večera je i vernisáž výstavy „Od Jizersko-horského ticha k duchovnímu klidu“ pořádaná k šedesátinám malíře Václava Kocuma.

Hudební doprovod: Luboš Blafka - klavír, Karel Jiroš - kytara

Účinkují: Lucie Slaninová - tanec; Petr Bohatý - jevištní mistr; Irena Kaufmanová a Milan Brož - přednes

Milan Brož – dlouholetý člen Klubu Přátel Šestky a spolupracovník Českého rozhlasu 6, autor poezie, povídek, glos, spoluautor vzpomínkové publikace Horské lesy. Spoluzakladatel a moderátor tradičního "Mississippy bbálu" na Prezidentské chatě. Spoluzakladatel Pánského Spolku Přátel Šachu, který mimo jiné svépomocí opravil kapličku sv. Anny ve Mšeně.

Václav Kocum – malíř Jizerských hor – silně ovlivněn zdejšími lesy a knihou dnes znovu objeveného básníka Gustava Leutelta. Společně s M. Brožem ke 150. výročí jeho narození autorizují vzpomínkovou publikaci „Horské lesy“, která je ilustrována obrazy Václava Kocuma. Tato kniha je umístěna v Muzeu G. Leutelta v Kufbeuren-Neu Gablonz na čestném místě.

AKCE SE KONÁ V RÁMCI PROJEKTU RODÁCI JABLONECKA.

Naši partneři