MUSICA BOHEMICA

5.12.2012 od 19 hodin

MUSICA BOHEMICA

Vážná hudba

Předprodej 1. 11.

Skupina H

Rozvoz autobusem po představení

Informace

Vánoční koncert. Musica Bohemica je soubor s třicetiletou tradicí. Interpretuje hudbu širokého záběru od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až k hudbě současné. Ojedinělá je také interpretce a zpracování anonymní a lidové hudby. Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru je Jaroslav Krček, všestranný hudebník, který kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby souboru nové nástroje. Účinkují: Anna Hlavenková, Jana Havlová – soprán, Jiří Březík – tenor, Karel Jakubů – baryton, Martin Šandera, Magdalena Krčková, Michaela Janoušková – housle, Jan Žádník – viola, Josef Pražák – violoncello, Jan Kořínek – kontrabas, Kateřina Jansová, Andrea Pazderová – zobcové flétny, Gabriela Krčková – hoboj, zobcové flétny, Josef Krček – klarinet, cimbál, zobcové flétny, tárogató. DALŠÍ INFORMACE:

Naši partneři