NABUCCO

22.1.2013 od 19 hodin

NABUCCO

SEVEROČESKÉ DIVADLO ÚSTÍ NAD LABEM

Opera

Předprodej 3. 12.

Skupina ND

Rozvoz autobusem po představení

Informace

Autor:
GIUSEPPE VERDI
Režie:
Martin Dubovic
Nabucco – dramatická opera o čtyřech dějstvích. Děj je odvozen z biblického příběhu - pojednává o osvobození Židů z babylonského zajetí krále Nabuchodonosora. Verdiho dílo mělo v tehdejší době obrovský úspěch – plně korespondovalo s náladou obyvatelstva zaujatého touhou po osvobození z rakouskohabsburského područí a po sjednocení Itálie. Sbor Židů ze třetího dějství se stal jednou z nejznámějších operních melodií vůbec. ČLÁNEK

Naši partneři