O MEDVĚDU ONDŘEJOVI

22.9.2013 od 15 hodin

O MEDVĚDU ONDŘEJOVI

DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA

Dětská

Předprodej 26. 8.

Skupina RD

Informace

Autor:
DANA PRAŽÁKOVÁ
Režie:
Dana Bartůňková
Hrají:
Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Aneta Krejčíková/Martina Macková, Libor Jeník a Radovan Snítil.

Na zámku v jednom království chtějí vdát princeznu Zlatavu za urozeného nápadníka, protože království nemá krále. Princezna se ale vdávat nechce. Má ráda hajného Ondřeje, který jí lásku opětuje.

Naši partneři