POCTA ČESKÝM TVŮRCŮM

22.6.2012 od 19 hodin

POCTA ČESKÝM TVŮRCŮM

Vážná hudba

Předprodej 11. 6.

Informace

Smíšený pěvecký sbor JANÁČEK zve všechny své příznivce na výroční koncert, Tato významná akce k uctění českých tvůrců byla zařazena do projektu Jablonec nad Nisou 2012. Myšlenku výročního koncertu podpoří svou účastí i pěvecký sbor Dvořák z Turnova. Pořadatelem této akce není Městské divadlo.

Naši partneři