Festival „Podzimní fantazie“ je nesoutěžní přehlídka souborů se zaměřením na různé taneční žánry - moderní tanec, scénický tanec a pohybové divadlo. Přehlídky se účastní neprofesionální taneční soubory základních uměleckých škol, soukromých tanečních škol, taneční studia a sdružení ze všech koutů České republiky.Projekt se během let rozrostl, takže již zahrnuje celkem 3 dny, kdy jeden den je věnován zkouškám, další den se uskuteční vlastní přehlídkový večer a následuje dopolední představení neprofesionálních souborů pro školy a dále večerní inspirativní představení pro účastníky přehlídky i širokou veřejnost. Po skončení přehlídkového večera se účinkující mají možnost sejít s porotou a vyslechnout hodnocení, což je pro ně silná a inspirující zpětná vazba. Účastníci mají dále možnost zapojit se do několika workshopů, zpravidla výtvarného, pohybového a hudebního. Workshopy jsou vedeny odbornými pedagogy a jsou zaměřeny na společné téma. Výtvarné práce vzniklé ve výtvarné dílně jsou pak prodány na aukci a výtěžek putuje na dobročinné účely, je předán na akci, která bezprostředně navazuje, a to je Společně nejen na jevišti.