PODZIMNÍ FANTAZIE 2012

23.10.2012 od 10.30

PODZIMNÍ FANTAZIE 2012

Dětská

Informace

POPIS PROJEKTU PODZIMNÍ FANTAZIE 2012Sedm let úspěšně propojujeme tři zdánlivě nesourodé akce – projekt pro zdravotně handicapované „Společně nejen na jevišti“(Městské divadlo Jablonec nad Nisou), celostátní přehlídku scénického tance a pohybového divadla „Tanec, tanec…“ a otevřený taneční festival „Podzimní fantazie“(NIPOS ARTAMA Praha a TS Magdaléna z Rychnova u Jablonce nad Nisou). Všechny tři subjekty i jejich projekty spojuje jedna nosná myšlenka – zapojit do společenského života a především do umělecké tvorby lidi se zdravotním handicapem. V minulých letech se do těchto tří projektů promítla tvorba sluchově postižených, nevidomých, mentálně postižených, vozíčkářů, onkologicky nemocných i diabetiků. V tomto trendu chceme pokračovat a v letošním roce zapojit do projektu opět lidi sluchově postižené. V rámci „Podzimní fantazie“ uspořádáme tvořivou dílnu pro handicapované, již tradičně pohybové a výtvarné dílny pro tanečníky. Výtvarné dílny jsou stále více žádané a naším záměrem je propojit pohybový projev s hudebním a výtvarným. Dětské kresby, tedy výtvarné ztvárnění jednotlivých tanečních choreografií, vydražíme na aukci celostátní přehlídky „Tanec, tanec…“ Výtěžek bude tak jako v minulosti předán na „Společně nejen na jevišti“. Naším cílem je ukázat, jak je možné uvádět myšlenku integrace zdravotně postižených do života formou nejniternějšího vyjádření každého člověka – uměleckým projevem. To vše bez ohledu na profesní vybavení či úroveň tvorby. Důležitá je sama podstata setkávání, formulovaných už v názvu jednoho z projektů – „Společně nejen na jevišti“, který nejlépe vyjadřuje, že hodnota lidí se musí konečně začít měřit jiným metrem než tržním, a že za skutečně úspěšného člověka se může považovat ten, kdo se dokáže vymanit ze svého vlastního omezení – zdravotního, společenského, sociálního a rozdělit se o své schopnosti, um a dovednosti s druhými.Cílovou skupinou jsou zdraví i handicapovaní lidé bez věkového či jiného omezení, kteří se chtějí umělecky projevit. Převážně jde o mladé lidi od osmi do osmnácti let. Počet účastníků „Podzimní fantazie“ se pohybuje okolo dvou set. A zájem je velký právě pro neobvyklost a myšlenku celého projektu. Zájemci se již hlásí sami.

Naši partneři