Ohlédnutí za nesoutěžní, otevřenou taneční přehlídkou Podzimní Fantazie 2018 z pohledu poroty.

Porota pracovala ve složení:

Předsedkyně – MgA. Michaela Homolová

režisérka, herečka, pedagog DAMU Praha

PhDr. Radana Kodetová                                                                           

tanečníce, pedag

Jan Malík                                                                                                                      

pedagog konzervatoře Duncan centreé, tanečník, choreograf a produkční

Přehlídky se účastnilo 170 účastníků z osmi škol a studií s šestnácti choreografiemi od  devíti pedagogů.

 

Byly uděleny tři ceny poroty:

Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s. choreografie – Sami mezi všemi

Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s. choreografie – Ty a ty a ty....

ZŠ Sedlčany  choreografie – Daj bože

 

Ceny diváka získaly:

Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s. choreografie – S jiskrou v dlani cestu znáš

Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s. choreografie – Mářo, Mařeno

ZUŠ A. Voborského choreografie – Poslední soud

Taneční studio Dobřichovice z.s. choreografie – Střípky z českého roku