V současné epidemické situaci a opatřeních proti šíření nemoci covid-19 je pokladna uzavřena.