PROBUZENÍ JARA

10.10.2010 od 19 hodin

PROBUZENÍ JARA

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Ostatní

Předprodej 30. 8.

Skupina DA

Rozvoz autobusem po představení

Informace

Autor:
STEVEN SATER – DUNCAN SHEIK na motivy hry Franka Wedekinda
Režie:
Stanislav Moša
Jazzrockový muzikál přináší příběh skupiny mladých lidí, kteří prožívají stále živé mezigenerační problémy mezi dětmi, rodiči a učiteli a mnoho jiných peripetií. Osobní ambice, touhy, komplexy, rebelantství, neinformovanost, naivita, pokrytectví, vzájemné nepochopení, předsudky, maloměšťáctví, první erotické zážitky jsou odkrývány s odvahou, nekompromisností a přirozeností mladým lidem vlastní. VÍCE INFO:Text z webu Městského divadla v Brně: Evropský svět divadla zná dobře dílo německého dramatika Franka Wedekinda a jeho Probuzení jara (Frühlings Erwachen, 1891). Tuto kdysi skandální tragedii dětství a dospívání věnoval autor rodičům a učitelům, které označil za skupinu lidí totálně netečných a lhostejných k potřebám mladé generace. Nové pojetí z pera amerických autorů, libretisty a textaře Stevena Satera a skladatele Duncana Sheika, je v podobě muzikálové adaptace naprosto novátorské, otevřené a strhující. Americký libretista a textař Steven Sater a skladatel Duncan Sheik přinesli na jeviště dílo nebývalé otevřenosti a pravdivosti, které s tradovaným muzikálovým sklonem k sentimentu a romantičnosti nemají nic společného. Příběh skupiny mladých lidí na sklonku 19. století v jejich adaptaci nabývá naprosto současný charakter a jeho poselství je strhující. Stále živé mezigenerační problémy mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi a učiteli ad. - osobní ambice, touhy, frustrace, komplexy, rebelantství, neinformovanost, naivita, pokrytectví, vzájemné nepochopení, předsudky, maloměšťáctví - to vše, včetně sexuality a prvních erotických zážitků, je tu odkryto s odvahou, nekompromisností a přirozeností mladým lidem vlastní. Probuzení jara (Spring Awakening) mělo off-broadwayskou premiéru v červenci roku 2006 v New Yorku, aby už od 10. prosince téhož roku putovalo přímo na Broadway, do divadla Eugena O´Neilla. Dílo získalo 11 nominací na prestižní ocenění TONY, z nichž dostalo 8 za nejlepší muzikál, režii, hudbu, hlavního protagonistu aj. "Jednou za generaci, máme-li štěstí, se neočekávaně objeví nový muzikál, který vše změní. To je to vzrušující na úspěchu uvedení Procitání jara"(New York Observer).

Naši partneři