SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

19.4.2012 od 19 hodin kostel sv. Anny

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

Vážná hudba

Předprodej 20. 3.

Skupina H

Informace

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10. – 11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. V širokém spektru repertoáru jsou také skladby soudobé, některé z nich jsou napsané přímo pro Scholu. Program: MAGNA PASCHA - 50 dní Doby velikonoční Doba velikonoční trvá 50 dní a zaujímá časový úsek mezi velikonoční nedělí a svatodušními svátky. Toto období vlastně nemá všedních dnů: je jakýmsi nepřetržitým svátkem, který čerpá svou dynamiku ze slavnosti Ježíšova vzkříšení. Z tohoto pojetí vycházejí také církevní otcové, když nazývají velikonoční dobu "Magna Pascha" či "Magna dominica", tj. jedinou "Velkou nedělí" trvající celých 50 dní. Nejtypičtější součástí zpěvů tohoto liturgického období je zvolání "alleluia", s nímž se zde setkáváme skutečně na každém kroku. Poté, co mlčelo během celé postní doby, se alleluia vrací s dvojnásobnou vehemencí jako výraz velikonoční radosti. Samotné slovo alleluia pochází z hebrejštiny a znamená doslova "chvalte Hospodina". V křesťanské tradici získává zvolání alleluia ještě další význam, úzce spojený s novozákonní tématikou Velikonoc. Pro Augustina je alleluia zpěvem nového člověka, obnoveného skrze prožitek velikonočního tajemství. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji divadla (10 - 13 a 14 - 16 hodin) a také půl hodiny před začátkem na místě. DALŠÍ INFORMACE:

Naši partneři