KONCERT PROTI NÁSILÍ NA SENIORECH

13.6.2023 od 15 hodin

KONCERT PROTI NÁSILÍ NA SENIORECH

Hudba

Předprodej
1. 6.

Informace

MARTIN CHODÚR S KLAVÍRNÍM DOPROVODEM – POCTA VELKÝM HLASŮM

Moderátorkou koncertu je Jana Fričová.

ČÁST VSTUPENEK ZADÁNA.

Akci pořádá statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Centrem sociálních služeb, p.o. a Diakonií ČCE Jablonec nad Nisou

pod záštitou primátora Ing. Miloše Veleho a náměstkyně primátora Ing. Jany Hamplové.

Naši partneři