Výměna a prodej abonentek stávajícím předplatitelům proběhne od 11. 6. do 15. 6. 2018 v době od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin v pokladně. 

Prodej novým zájemcům bude zahájen 18. 6. 2018 do 16 hodin.

Podrobné informace s fotkami naleznete na vodorovné liště pod heslem PROGRAM - PŘEDPLATNÉ.