Výměna a prodej abonentek stávajícím předplatitelům proběhne od 9. 12. do 13. 12. 2019 v době od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin. 

Prodej novým zájemcům bude zahájen 16. 12. v pokladně divadla do 16 hodin. 

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM, CENY

NABÍDKA POŘADŮ

PŘEDPLATNÉ - TIŠTĚNÁ PODOBA