Výměna a prodej abonentek stávajícím předplatitelům proběhne od středy 1. 6. do 10. 6. 2022 v době od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin. 

Prodej novým zájemcům bude zahájen 13. 6. v pokladně divadla do 16 hodin. 

.

NABÍDKA POŘADŮ  vpravo přepínejte skupiny DA, DB, DS, ND, H, RD

KATALOG PŘEDPLATNÉ PODZIM 2022  - ceny abonentek na poslední straně

Těšíme se na vás v další divadelní sezóně 2022/23.