Výměna a prodej abonentek stávajícím předplatitelům proběhne od pondělí 5. 12. do 9. 12. 2022 v době od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin. 

Prodej novým zájemcům bude zahájen 12. 12. v pokladně divadla do 16 hodin. 

NABÍDKA - KATALOG JARO 2023

NABÍDKA POŘADŮ NA WEBU SE PŘIPRAVUJE.