Výměna a prodej abonentek stávajícím předplatitelům proběhne od pondělí 29. 5. do 9. 6. 2023 v době od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin. 

Prodej novým zájemcům bude zahájen 12. 6. v pokladně divadla do 16 hodin.