Výměna a prodej abonentek stávajícím předplatitelům proběhne od pondělí 4.12. do 11.12. 2023 v době od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin. 

Prodej novým zájemcům bude zahájen v úterý 12.12. v pokladně divadla do 16 hodin. 

NABÍDKA POŘADŮ - JARO 2024