Z VÍDNĚ NA BRODWAY

8.7.2010 od 19 hodin

Z VÍDNĚ NA BRODWAY

Vážná hudba

Předprodej od 1. 7. v Eurocentru a vždy hodinu před začátkem koncertu na místě.

Informace

Melodie z oper a muzikálů Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Veselá vdova, Mam´zelle Nitouche, My Fair Lady, West Side Story, Les Misérables a dalších. Koncert v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2010 a za finanční podpory města.OLDŘICH KŘÍŽ (nar. 1960)Narodil se v Liberci. Studoval na pěveckém oddělení Státní konzervatoře Praha. Studium ukončil absolutoriem ve třídě profesora Zdeňka Jankovského v roce 1987. V té době byl již dvě sezony angažován jako sólista opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Zde pravidelně ztvárňoval role prvního barytonového oboru. V roce 1994 byl angažován jako sólista Státní opery Praha, kde byl jeho prvním výrazným úspěchem Poeta v Rossiniho opeře Turek v Itálii v režii Josefa Bednárika. Po vynikajících ohlasech i u odborné kritiky mu byly přiděleny další velké role - Figaro, Taddeo, Guglielmo, Ping, Sharpless, Belcore, Valentin, dr.Falke, Germont. Velkým úspěchem bylo i ztvárnění role Williama v opeře P. Glasse Pád domu Usherů. V Národním divadle vystoupil ve světové premiéře opery Emila Viklického Máchův deník a ve spolupráci s bratry Formanovými nastudoval, také pro Národní divadlo, světovou jevištní premiéru opery P. Glasse Kráska a Zvíře. Často vystupuje v operetách. VERONIKA KŘÍŽOVÁ (nar. 1983)Narodila se v Liberci v hudební rodině. Její otec Oldřich Kříž je sólistou Státní opery Praha. Je vnučkou a dlouholeté sólistky opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci Jany Hanusové. V Českých Budějovicích vystudovala gymnázium a poté se rozhodla pokračovat ve studiu na zdejší konzervatoři. Nyní je studentkou druhého ročníku Akademie múzických umění v Praze. RICHARD POHL (nar. 1983)Je absolventem brněnské konzervatoře obor hra na klavír, ve třídě prof. Evy Horákové. Po absolvování bakalářského studia Janáčkovy akademie múzických umění v Brně získal mnohá ocenění za klavírní doprovod a komorní hru (1. místo na soutěži Carla Ditterse z Dittersdorfu, čestné uznání na Concertino Praga, 3. místo na celostátní soutěži jazzových souborů mladých aj.) Mistrovské třídy absolvoval také pod vedením S. Vladara, J. G. Jiracka, T. Steinhöffela (Německo, Rakousko), I. Kahánka, P. Štefla (Česká republika) či G. Kaneva (Bulharsko). Oldřich Kříž se narodil 15.7.1960 v Liberci .Studoval na pěveckém oddělení Státní konzervatoře Praha. Toto studium ukončil absolutoriem ve třídě profesora Zdeňka Jankovského v roce 1987 . V té době byl již dvě sezony angažován jako sólista opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Zde pravidelně ztvárňoval role prvního barytonového oboru. V roce 1994 byl angažován jako sólista Státní opery Praha, kde byl jeho prvním výrazným úspěchem Poeta v Rossiniho opeře Turek v Itálii v režii Josefa Bednárika. Po vynikajících ohlasech i u odborné kritiky mu byly přiděleny další velké role- Figaro, Taddeo, Guglielmo, Ping, Sharpless, Belcore, Valentin, dr.Falke, Germont. Velkým úspěchem bylo i ztvárnění role Williama v opeře P. Glasse Pád domu Usherů . V Národním divadle vystoupil ve světové premiéře opery Emila Viklického Máchův deník a ve spolupráci s bratry Formanovými nastudoval, také pro Národní divadlo, světovou jevištní premiéru opery P. Glasse Kráska a Zvíře. roce 2006 byl vybrán ke stipendiu na letní akademii Prag-Wien-Budapest v Rakousku, kde byl také pozván k vystoupení na zahajovacín koncertě a orchestrálním vystoupení.

Naši partneři