V roce 2016 oslavil Euroregion Nisa své 25. výročí. Z tohoto důvodu sdružení obcí Euroregionu Nisa naplánovalo speciální oslavu výročí na 03.03.2017 v 17:00 v koncertním sále. Stefan Strahl na Dolnoslezské filharmonii v Jelenia Góře. Od 19.00 hodin se uskutečnil slavnostní mezinárodní koncert, kterému předcházely polsko-české hudební workshopy "25 let Euroregionu Nisa".
Děti obou sborů „Zlatá Nutki“ a „DPS Vrabčáci“ se připravily v průběhu února na koncert během interních workshopů, které byly prováděny současně na polské straně na základní škole No. 2 ve městě Jelenia Gora a české strany v divadle v Jablonci koordinátory Polské a České republiky.
Ve workshopu spolupracovalo přes 80 dětí, které měly příležitost seznámit se s kulturou svých sousedů. Hlavním cílem bylo organizování hudební dílny pro děti v Polsku a v České republice, stejně jako umělecký vývoj dětí a mladistvých v hraničním polsko - českém území a nepřímá podpora našich sousedů. 
Divadlo v Jablonci nad Nisou jako projektový partner bylo vybráno kvůli dlouhé a pevné spolupráci s naší institucí. Bylo také důležité, aby písně na koncertě byly vytvořeny skladately z našeho regionu a vztahovaly se přímo k němu.

PLAKÁT

loga [režim kompatibility]-2017-meitm.jpg (134 KB)