Krásná hudba z pera mistrů, jakými byl Antonín Rejcha, Giogy Ligeti, Pavel Haas či Malcolm Arnold, rozezněla Městské divadlo v Jablonci nad Nisou tóny flétny, klarinetu, hoboje, fagotu a lesního rohu. Zmíněné nástroje vzaly do rukou osoby více než povolané - Zuzana Bandúrová (flétna), Nela Durníková (klarinet), Jarmila Vávrová (hoboj), Denisa Beňovská ( fagot) a Adéla Triebeneklová (lesní roh). V roce 2012 daly vzniknout tělesu Kalabis Quintet, s nímž od té doby úspěšně koncertují nejen v České republice, ale i za našimi hranicemi. Mezi největší úspěchy tohoto ryze dámského kvinteta patří zcela jistě 3. cena a titul laureáta na Mezinárodní soutěži dechových kvintet v Marseille- Concours International de Quintette a vent v únoru 2015.

Pětice sličných a především prvotřídních hudebnic předvedla v Jablonci klasické i novodobější melodie, hudbu těžší i veselou, a to vše doplnila milým projevem a „mekkou Slovenčinou“ Zuzany Bandúrové, která se během večera představila rovněž v roli moderátorky. Ke každé skladbě přidala nejenom stručný životní příběh autora hudby, ale i pár pikantností z jeho života. A tak jsme se například dověděli, že hudební skladatel Pavel Haas vychovával dítě svého bratra Huga Haase, který mu jej svěřil předtím, než s manželkou prchli do Ameriky.

Hlavní náplní večera ovšem byla hudba a ta se Kalabis Quintetu podařila na jedničku. Po zásluze se tak hudebnicím dostalo srdečného potlesku nejen v závěru večera, ale i po každé skladbě.