Regionální přehlídky scénického tance dětí a dospělých v Jablonci s názvem Tanec srdcem jsou již tradičními a vyhledávanými akcemi pro účinkující i diváky.  V roce 2019 se uskuteční 22. a 23. března.

Přehlídková představení přinesou choreografie 8 – 10 souborů dětských, studentských i dospělých.

Všechny soubory, které se účastní dětské části přehlídky Tanec srdcem, mají společné rysy: zaměřují se na rozvoj fantazie a tvořivosti, volí zajímavá neotřelá témata a kvalitní hudbu. Většina choreografií vzniká ve spolupráci a s účastí dětí, což je velmi cenný přínos v choreografické tvorbě.

Druhý přehlídkový večer patří postupové přehlídce mládeže a dospělých.  Zhruba osmdesát dospělých interpretů každým rokem zaujme diváky obrazově nápaditými choreografiemi na různá témata. Jevištní formy se střídají od tanečního divadla k čistě pohybovému divadlu, které prezentuje například soubor Parau, Parau. Vedle některých pedagogů pracují choreograficky již jejich žákyně. Což je výsledek několikaleté činnosti v oblasti vzdělávání v rámci přehlídek (součástí přehlídek jsou již tradičně interpretační semináře pro všechny účastníky a vzdělávací semináře pro pedagogy) i mimo ně, značně se tak oživil tvůrčí potenciál a pedagogický um jak v oblasti dětského tance, tak v oblasti tance mládeže a dospělých.

V regionu dnes působí několik významných těles, která pravidelně reprezentují region hned v několika celostátních přehlídkách a festivalech, ale i v zahraničí. Dva jablonecké soubory – Parau, Parau a TS Magdaléna, z.s. druhý z nich má v posledních letech opakovaně i nominace na prestižní divadelní festival Jiráskův Hronov.

V obou večerech vystoupí interpreti nejméně z osmi souborů libereckého kraje. Každoročně nominace na národní přehlídky v Kutné Hoře a Jablonci nad Nisou. Na závěr festivalu je pro účastníky i diváckou veřejnost připraveno vždy kvalitní představení profesionálního souboru. V letošním roce to bude představení

 

VÝROČÍ

Jak odtančit sto let a nezbláznit se z toho? Taneční kaleidoskop z dějin republiky, který může – ale nemusí – připomenout naše současné výročí. Čtyři různí tanečníci, čtyři odlišná těla, čtyři temperamenty a řada povědomých okamžiků. Historie v pohybu, tanec jako záznam paměti individuální i kolektivní. Inscenace, na jejímž počátku stála touha oslavit stoleté výročí vzniku republiky.

 

Koncept, choreografie, režie: Michal Záhora

Tvorba, interpretace: Josef Bartoš, Anna Línová, Zuzana Richterová, Michaela Suša

Dramaturgie: Marta Ljubková

Choreografická spolupráce: Honza Malík, Jana Vaníčková

Hudba: Carlo Natoli

Kostýmy: Zuzana Kubíčková

Scénografie: Peter Smetáček, Michal Záhora

Světelný design: Robert Štěpánek, Lukáš Benda, Michal Záhora

Produkce: Honza Malík

 

Pulsar z.s. (zal. 2017) vytváří platformu pro realizaci děl Michala Záhory v oblasti současného tance.  Kurátorem činnosti a umělecké práce je Honza Malík. Oba umělci působili dříve v souboru Nanohach (2004-2016). Prioritně se jedná o tvorbu nových představení ve všech formách, se kterými svět současné taneční tvorby pracuje. Dalším záměrem uskupení je zajistit kontinuální činnost v rámci České Republiky a uvádět díla i v zahraničí. Třetí oblastí, kterou si spolek vytyčuje za cíl, je práce na poli vzdělávání. To jak v rovině profesionální, poloprofesionální, tak čistě amatérské.

 

Michal Záhora absolvoval Konzervatoř Duncan centre (2003). Poté byl v angažmá norského národního souboru Carte Blanche, kde se podílel na představeních Amandy Miller, Ohada Naharina, Iny Christel Johannessen a dalších. Dále působil v souboru Roberta Zappaly v Itálii (2004) a ve Scottish Dance Theatre (2006-08). Jako tanečník získal ojedinělé a široké zkušenosti při práci v uvedených souborech a také při spolupráci s dalšími zahraničními choreografy (Paco Decina, David Parsons, Liv Lorent, Adam Benjamin, Janet Smith ad.). Ze spolupráce s domácími choreografy jmenujme např. představení JadeDanse Macabre (ch.: Jan Kodet) a umělecko-pedagogický projekt Špalíček Bohuslava Martinů (ch.: Eva Blažíčková).

 

Michal se dlouhodobě zaměřuje na svoji choreografickou tvorbu, které se věnoval zejména jako člen souboru NANOHACH (2005-2016). Během jedenácti let vytvořil sedm autorských děl (např. Synchronicity, Resonance, Orbis pictus, Diptych, DEVOID). Je spoluzakladatelem uskupení Pulsar (2017, spolu s H.Malíkem) a v březnu 2017 uvede v premiéře v divadle Ponec stejnojmenné nové představení. Byl nominován na nejrůznější ceny ve svém oboru: Cena SAZKY za objev v tanci, Thalie, výroční ceny Opera plus.

 

Souběžně s choreografickou a taneční činností se Michal také systematicky zabývá uměleckým vzděláváním a pedagogické praxi. Vedl semináře na London Contemporary Dance School – The Place (Londýn), Rambert school of ballet and contemporary dance (Londýn), The Space – Scottish School of Contemporary Dance (Dundee). Průběžně od roku 2008 vede vzdělávací semináře pro profesionály, studenty tanečních škol nebo pro pedagogy a účastníky celorepublikových přehlídek amatérského tance a základních uměleckých škol. V letech 2009-13 byl ředitelem Konzervatoře Duncan centre. Vyučoval tamtéž nebo na Janáčkové konzervatoři v Ostravě (od 2016).