V minulém tisíciletí zažilo Městské divadlo v Jablonci Tříkrálové zpívání poprvé. Dětské pěvecké sbory z našeho okresu se sešly v Městském divadle v Jablonci prvně v roce 1999 a letos jsme byli hosty již devatenáctého ročníku této pohodové akce.

Již tradičně odpoledne moderoval David Jelínek, který jako úvodního hosta  uvedl DPS Skřivánek. Ten  je složen z malých předškoláků. Skřivánky potrápila chřipka a tak děti vystoupily v polovičním počtu. I přesto se prťata dočkala bouřlivého potlesku. Následovaly sbory- Novovesánek, Zvoneček, Fialka, či Rolnička, s níž vystoupil i bývalý starosta Mgr. Jiří Čeřovský, který děti doprovodil na trubku. Jako poslední přišli na jeviště Vrabčáci i Vrabčata, kteří se tentokrát předvedli ve zbrusu nových krojích, laděných do červena. Jelikož jsou v divadle vlastně na domácí půdě, převzal diplom, podepsaný ředitelem divadla Pavlem Žurem,  z rukou moderátora Jelínka, sbormistr Vrabčáků Pavel Žur! Je to můj oblíbený vtip a opakuji ho tu rok,  co rok," prozradil spíkr a vyzval zástupce zúčastněných seskupení, aby si vylosovali svého plyšáka, a to z hromady hraček, které byly připraveny pod stromečkem.

Než nastalo závěrečné zpívání koled, které rozezněly divadlo  nejen hlásky všech zpěváčků, ale i diváků v sále,  ujal se slova ředitel kulturního stánku Mgr. Pavel Žur. Ten přítomným poděkoval za krásný hudební zážitek a zároveň s úsměvem vyjádřil obavu, aby nebyl popotahován v souvislosti s migrací. Když upnul svůj pohled nad jeviště, kde visel obraz Kašpara, Melichara a Baltazara, neboli tří králů, propuklo publikum ve smích. 

Sobotní odpoledne v divadle se neslo na vlně pohody a příjemné nálady a stalo se tak krásnou tečkou za letošními Vánočními svátky.