Výměna a prodej abonentek stávajícím předplatitelům proběhne od 10. 12. do 14. 12. 2018 v době od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin. 

Prodej novým zájemcům bude zahájen 17. 12. v pokladně divadla do 16 hodin.