Archiv výstav

NA BŘEHU ŘEKY ZAMBEZI

29. 8. 2010 — 29. 8. 2010

Výstava v kostele sv. Anny představuje současné umění Zimbabwe a Zambie ze sbírky galeristy a cestovatele ing. Karla Pupíka. K vidění budou unikátní serpentinové sochy ze sochařské osady Tengenenge, malířsté dílo Stephena Kappaty i dalších výtvarníků této oblasti.Farma nazvaná TENGENENGE – Místo počátků je dnes slavnou uměleckou kolonií a pravděpodobně největším sochařským sdružením na světě. Během své existence zde vyrostlo mnoho kvalitních tvůrců a mladá generace v této činnosti pokračuje. Dnes tu je možné kdykoliv vidět na třicet tisíc soch. Díky turismu se tato menší či větší díla dostala v hojné míře do Evropy, zvláště do Nizozemska.Výstava je současně i ozvěnou cest českého cestovatele MUDr. Emila Holuba, který má svůj pomník před Národním museem Zambie v Livingstone.Výstava je přístupná denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin a potrvá do 29. 8. 2010.

Celý popis

MATURITA 2010

29. 6. 2010 — 29. 6. 2010

Výstava představí vybrané návrhy letošních absolventů SUPŠ Jablonec nad Nisou. Výstavy ve foyer divadla jsou přístupné v době divadelních představení.

Celý popis

Roman Brichcín - Obrazy

27. 6. 2010 — 27. 6. 2010

V námětových okruzích jeho obrazů se objevují například témata otce a syna, zprostředkovaná často biblickými motivy, jako jsou například podobenství o návratu ztraceného syna, příběh Abrahama a Izáka, nebo vztah Boha Otce a Syna. Dalším tématem je vztah k sourozencům. Stejně závažně je Brichcínem vnímán i vztah muže a ženy, jeho problémy komunikace i vážně chápaný eros, jako projev propojující duchovní i fyzický aspekt tohoto vztahu. Všechna tato témata jsou nahlížena pohledem, který jasně vnímá jednotu viděného, prožitého a tušeného. Brichcín se ukazuje jako reprezentativní dědic klasiků české poválečné malby Karla Valtera, Josefa Jíry a z mladších autorů zejména Jiřího Sozanského. Práce s barvou přivedla Brichcína i k technologickým experimentům. V roce 1993 například realizoval technikou smaltu 14 zastavení křížové cesty pro Kamenici nad Lipou, které jsou osazené v renesančních kamenných sloupech v příměstském lese. To co je v jeho obrazech dynamické, a že jeho obrazy dynamické jsou o tom není pochyb, se odehrává uvnitř. Je to Jákobův zápas s andělem, který si musí každý sám vybojovat. Je i na nás, abychom v tomto zápase vytrvali dle slov Jákobových: „nepřestanu, dokud mi nepožehnáš“.Výstava otevřena denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Potrvá do 27. 6. 2010.Další informace na www.brichcin.cz

Celý popis

QUATTROM POTŘETÍ

31. 5. 2010 — 31. 5. 2010

Vernisáž se koná v úterý 11. 5. v 17 hodin.Quattrom je název výstavy účelově vytvořené skupiny čtyř výtvarníků – kolegů ze zaměstnání, kteří jinak pravidelně ve dvouletých intervalech vystavují v rámci Tvůrčí skupiny v Martinickém paláci a na Staroměstské radnici v Praze.Název Quattrom je slovní hříčka založená na skutečnosti, že tři z vystavujících výtvarníků mají ve svém jméně písmeno M a jediná vystavující žena má jméno začínající na písmeno A. Vystavujícími umělci jsou Alena Hořejší, Jiří „Mejda“ Mejstřík, Milan Mysliveček, Miroslav Kubový. Jiří Mejstřík je absolventem VŠE v Praze a i dnes se pracovně pohybuje ve světě ekonomiky. Jeho umělecká tvorba je zaměřena na shromažďování různých drobností a artefaktů, které nás obklopují. Z těch Jiří Mejstřík vytváří zajímavé prostorové kompozice, které nazývá Oživlé smeťáky a popelnice. Pracuje se zcela běžnými produkty nebo jejich zlomky, které jen minimálně upravuje. Základem jeho tvorby jsou námětové nebo materiálové série, které byť oplývají značnou dávkou odlehčení, přesto odkazují na každodenní současná témata.Milan Mysliveček vystudoval střední průmyslovou školu grafickou v ateliéru B. Blažeje. Dlouhodobě se zaměřuje na práci z oboru heraldiky a typografie, tvoří osobní a obecní znaky a akcidenční tisky (novoročenky, plakáty, kalendáře, grafické úpravy knih a výstav). Jako grafik a autor spolupracoval s nakladatelstvími Odeon, SPN, Horizont, Práh, Žirafa, Orbis, Nadas, Argo, Fraus a publikoval v Květech, Naší rodině a Mladé frontě. Je milovníkem české krajiny, kterou příležitostně jako „sváteční malíř“ zachycuje na svých obrazech. Maluje je po vstřebání všech dojmů pokud možno v den odjezdu, kdy celá rodina balí. Kromě krajinomaleb vystavuje netradičně i dvě díla inspirovaná heraldickou tvorbou.Miroslav Kubový vystudoval zahradní architekturu při Vysoké škole zemědělské v Brně. Vedle povolání zahradního architekta se věnuje kresbě a malbě. Jeho obrazy jsou nositeli lidských příběhů. Vycházejí z dob dávno minulých nebo vzdálených, převážně orientálních kultur a jsou konfrontovány s problémy současnými.Alena Hořejší absolvovala architekturu na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V současné době se zabývá týmovými urbanistickými úkoly, například návrhem územního plánu hl. m. Prahy. Ve své výtvarné práci se zaměřuje velmi často na figurální kresbu. Pomocí originálních pohybových kreseb zachycuje dynamické okamžiky v tanci a hudbě. Dalšími tématy v malířské tvorbě Aleny Hořejší jsou barevné expresivní krajiny a portréty.Text čerpán z www.prazskapetka.czVýstava potrvá 31. 5. 2010 a je přístupná v době divadelních představení.

Celý popis

NA CESTĚ...

29. 5. 2010 — 29. 5. 2010

Ilja Bílek (sklo), Lucie Sokolová (malba).Společná výstava posluchačky ateliéru Sklo na Fakultě umění a designu Univezity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a jejího učitele je k vidění v kostele sv. Anny. Výstava je přístupná vždy v úterý a v sobotu od 10 do 16 hodin a potrvá do 29. 5. 2010. Lucie Sokolová je nadějná absolventka Střední průmyslové školy sklářské i Vyšší odborné školy v Novém Boru. Nyní je posluchačkou čtvrtého ročníku na Fakultě umění a designu University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Malba je pro ni způsob, jak se se záplavou vjemů, prožitků a dobrodružství vypořádat. Během své tvorby si osvojila škálu výtvarných dovedností, které jí umožňují skloubit množství často protichůdných výtvarných prostředků. Rozměrné obrazy tvoří za pomoci dřevěných latí, houby i špachtle.

Celý popis

Leona Fejfarová a Michal Machat

30. 4. 2010 — 30. 4. 2010

V Městském divadle je připravena společná výstava dvou umělců. Leona Fejfarová vystavuje své obrazy pod názvem Momenty ze života Robota Ogiho. Tématem jsou snové, ilustrované příběhy seriálových či komiksových postav, infantilní a pokleslé formy umění, kýč. Odráží se zde i její studijní pobyt v Berlíně. Fejfarová byla žačkou akademického malíře Ilji Bílka, který působí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako vedoucí ateliéru Sklo a v minulosti vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou. Michal Machat vystavuje ilustrace ke knize Bohumila Hrabala "Obsluhoval jsem anglického krále", kterou vytvořil počítačovou malbou. Tedy bez štětce a plátna. V minulosti tvořil jen těžko rozdělitelnou uměleckou dvojici s Martinem Velíškem. V roce 1992 se rozhodl odejít z Prahy. Důvodem byl vyčerpávající životní styl, spojený s nechutnou mašinérií uměleckého byznysu. Po několika letech začal znovu vystupovat ze stínu. Spolupráce s prozaikem Petrem Paynem vyústila ve vydání dvojice knih Figury, figuranti, figurace a figuríny (2005) a Slepicmo/koňmo (2007). Výstava je přístupná v době divadelních představení od 6. 4. a prodloužena do 10. 5. 2010.

Celý popis

Jizerka očima fotografa a malíře

30. 4. 2010 — 30. 4. 2010

Ojediněná výstava se koná v dubnu v kostele sv. Anny. Zachycuje stejná místa očima fotografa a malíře. Miloš Kirchner je držitelem certifikátu umělecké a profesionální kvality a prestižního titulu QEP, který mu v roce 2006 udělila Evropská mezinárodní federace profesionálních fotografů v Bruselu. Jeho osudem se staly Jizerské hory, které fotografuje již přes dvacet let. Pavel Vincek Kudr je důkazem toho, že v životě není nikdy pozdě začít znovu a jinak za vydatné pomoci dobrých kamarádů. Skončil notorik a kuřák. Na kole najezdí až čtyři tisíce kilometrů za rok, začal hrát na housle a také malovat obrazy.V loňském roce byla s úspěchem prezentována v Polsku.Výstava bude přístupná vždy v úterý a v sobotu vždy od 10 do 16 hodin a potrvá do 1. 5. 2010. Několik fotografií z vernisáže

Celý popis

Inspirace lesem

24. 3. 2010 — 24. 3. 2010

Další z cyklu výstav Rodáci Jablonecka uvádí Městské divadlo v Jablonci nad Nisou. V průběhu celého měsíce března je zde k vidění kolekce fotografií Siegfrieda Weisse. „Výstava představuje Weissovy fotografie přírodních scenérií a horské krajiny, které vznikaly v posledních letech inspirované Knihou o lese neboli v originále Das Buch vom Walde josefodolského spisovatele Gustava Leutelta, od jehož narození uplyne v září 150 let. Při této příležitosti se bude konat i cyklus třech výstav malíře Václava Kocuma, který byl rozvněž inspirován Gustavem Leuteltem. Jedna z nich bude zahájena 1. září v kostele sv. Anny,“ uvedl ředitel Městského divadla v Jablonci nad Nisou Pavel Žur.Siegfried Weiss se narodil v Jablonci nad Nisou 14. října 1933. „Také jeho rodiče zde měli kořeny, maminka pocházela ze Mšena a otec z Jablonce,“ uvádí internetové stránky www.mestojablonec.cz.Fotografováním krajiny se zabývá již více než padesát let. Poprvé na svou tvorbu významně upozornil jako spoluautor – s Wolfgangem Ginzelem a Lubomírem Václavkem – jedinečné publikace Jizerské ticho vydané v roce 1978. Ta se dočkala již třetího vydání. Další obrazové knihy již vytvořil samostatně, většinou až po roce 1990. Opakovaně se věnoval Českému ráji, kde zachytil skály, rybníky a českou krajinu, rád zavítal i do Lužických a Žitavských hor. „S fotoaparátem však vždycky nejraději chodil po milovaných Jizerských horách. Během jizerských putování vzniklo dostatek materiálů pro knihu Moje Jizerky, která vyšla zatím dvakrát,“ píše se na jabloneckém webu.Vedle publikací bylo možné Weissovy práce vidět i na mnoha autorských či kolektivních výstavách v Česku i v zahraničí.Setkání s autorem snímků se uskuteční v jabloneckém divadle ve středu 24. března v 17 hodin. „Na úvod promluví Otokar Simm a hudebního doprovodu se ujme Dechové kvarteto při jablonecké Základní umělecké škole,“ upřesnil Pavel Žur. Výstava se koná v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2010 a za finanční podpory města Jablonec nad Nisou.

Celý popis

"KOUZELNÁ RÁNA“ ;DANA a PAVEL HUJEROVI

28. 2. 2010 — 28. 2. 2010

„K vidění jsou amatérské fotografie pořízené za rozbřesku. Tvůrci zachytili různá místa v Česku, například České Švýcarsko, Ještěd či Lužické hory. Většinou se jedná o panorámata, ale nechybí ani detaily, kupříkladu záběr rosy,“ uvedl ředitel Městského divadla v Jablonci nad Nisou Pavel Žur.Tvůrci snímků žijí v Jablonci. Dana Hujerová se narodila v Revúcej na Slovensku v roce 1968 a Pavel Hujer o rok později v Jablonci nad Nisou. „Fotografování se stalo nejen naším velkým koníčkem ale i osudem, díky němuž jsme se seznámili,“ říkají fotografové. Protože bydlí v Jablonci, věnují se Hujerovi především krajině severních Čech. „Většina našich fotografií je pořízena za rozbřesku, tedy v okamžicích, kdy je příroda, dle našeho názoru, nejkrásnější - ranní mlhy se ještě nestihly rozplynout a rosa předvádí svá kouzla,“ uvádějí oba na svých internetových stránkách www.hujerovi.cz.Ranní fotografování má jednu zdánlivou nevýhodu. „Někdy je třeba vstávat třeba o půlnoci, aby byl člověk na místě hodinu před východem slunce. Často se vracíme domů bez jediné fotografie, ale pokud podmínky vyjdou, stane se z toho i zážitek na celý život, ačkoliv se někdy nepodaří tu krásnou atmosféru zvěčnit fotoaparátem tak, jak by si člověk představoval,“ svěřují se Hujerovi.Výstavu, která se nalézá v předsálí Městského divadla, si lze prohlédnout v době divadelních představení.

Celý popis

"POHLEDY A PRŮHLEDY" - PETR LEJSEK

28. 1. 2010 — 28. 1. 2010

Obrazy různých staveb v originálním pojetí libereckého malíře.

Celý popis

Naši partneři