Archiv výstav

Divadelní postavy

9. 1. 2011 — 9. 1. 2011

Pozoruhodnou výstavu, která putuje v současnosti po vlastech českých, nabízí ještě v prvním lednovém týdnu návštěvníkům jabloneckého divadla liberecká výtvarnice a krajkářka Jana Kaplanová. Její cyklus obrazů z paličkované krajky „Divadelní postavy“ již dříve velmi zaujal příznivce rukodělného umění. Výstava bude přístupná do 9. 1. 2011 ve foyer divadla v době divadelních představení. VÝSTAVA JE PRODEJNÍ.

Celý popis

EGYPT

30. 11. 2010 — 30. 11. 2010

Listopadová výstava v Městském divadle vzpomíná na výtvarníka a dlouholetého pedagoga SUPŠ v Jablonci nad Nisou Vladimíra Čeřovského. Nabízí grafiky z jeho cesty po Egyptě, ale i koláže. V tomto rozsahu a složení nebylo dílo v Jablonci nad Nisou ještě k vidění.Výstava je přístupná do konce listopadu ve foyer divadla v době divadelních představení.

Celý popis

DO JINÝCH KRAJIN

6. 11. 2010 — 6. 11. 2010

Výstava v kostele sv. Anny představuje abstraktní obrazy s duchovní tématikou. Otevřeno vždy v úterý a v sobotu od 10 do 16 hodin. Výstava přístupná od 5. 10. do 6. 11. 2010. POZVÁNKAROSTISLAV NOVÁK

Celý popis

SVĚT A SVĚTLO

31. 10. 2010 — 31. 10. 2010

Foyer divadla nabízí po celý říjen výstavu malíře Alexandra Iljuščenka - ILKA z Běloruska.Ilko je malíř světla, který vychází z impresionismu. Pro svůj výtvarný projev zvolil pastózní olejomalbu a své obrazy vytváří vrstvením barev na černé plátno. VÍCE INFO:POZVÁNKA:

Celý popis

JABLONECKÉ NOKTURNO

28. 9. 2010 — 28. 9. 2010

Výstava jablonecké výtvarnice Marie Anny Hybnerové byla slavnostně zahájena v sobotu 11. 9. v kostele sv. Anny. Tato v pořadí již pátá výstava představuje tentokrát převážně jablonecké dominantní stavby. Otevřeno vždy v úterý a sobotu od 10 do 16 hodin do konce září.

Celý popis

NA BŘEHU ŘEKY ZAMBEZI

29. 8. 2010 — 29. 8. 2010

Výstava v kostele sv. Anny představuje současné umění Zimbabwe a Zambie ze sbírky galeristy a cestovatele ing. Karla Pupíka. K vidění budou unikátní serpentinové sochy ze sochařské osady Tengenenge, malířsté dílo Stephena Kappaty i dalších výtvarníků této oblasti.Farma nazvaná TENGENENGE – Místo počátků je dnes slavnou uměleckou kolonií a pravděpodobně největším sochařským sdružením na světě. Během své existence zde vyrostlo mnoho kvalitních tvůrců a mladá generace v této činnosti pokračuje. Dnes tu je možné kdykoliv vidět na třicet tisíc soch. Díky turismu se tato menší či větší díla dostala v hojné míře do Evropy, zvláště do Nizozemska.Výstava je současně i ozvěnou cest českého cestovatele MUDr. Emila Holuba, který má svůj pomník před Národním museem Zambie v Livingstone.Výstava je přístupná denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin a potrvá do 29. 8. 2010.

Celý popis

MATURITA 2010

29. 6. 2010 — 29. 6. 2010

Výstava představí vybrané návrhy letošních absolventů SUPŠ Jablonec nad Nisou. Výstavy ve foyer divadla jsou přístupné v době divadelních představení.

Celý popis

Roman Brichcín - Obrazy

27. 6. 2010 — 27. 6. 2010

V námětových okruzích jeho obrazů se objevují například témata otce a syna, zprostředkovaná často biblickými motivy, jako jsou například podobenství o návratu ztraceného syna, příběh Abrahama a Izáka, nebo vztah Boha Otce a Syna. Dalším tématem je vztah k sourozencům. Stejně závažně je Brichcínem vnímán i vztah muže a ženy, jeho problémy komunikace i vážně chápaný eros, jako projev propojující duchovní i fyzický aspekt tohoto vztahu. Všechna tato témata jsou nahlížena pohledem, který jasně vnímá jednotu viděného, prožitého a tušeného. Brichcín se ukazuje jako reprezentativní dědic klasiků české poválečné malby Karla Valtera, Josefa Jíry a z mladších autorů zejména Jiřího Sozanského. Práce s barvou přivedla Brichcína i k technologickým experimentům. V roce 1993 například realizoval technikou smaltu 14 zastavení křížové cesty pro Kamenici nad Lipou, které jsou osazené v renesančních kamenných sloupech v příměstském lese. To co je v jeho obrazech dynamické, a že jeho obrazy dynamické jsou o tom není pochyb, se odehrává uvnitř. Je to Jákobův zápas s andělem, který si musí každý sám vybojovat. Je i na nás, abychom v tomto zápase vytrvali dle slov Jákobových: „nepřestanu, dokud mi nepožehnáš“.Výstava otevřena denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Potrvá do 27. 6. 2010.Další informace na www.brichcin.cz

Celý popis

QUATTROM POTŘETÍ

31. 5. 2010 — 31. 5. 2010

Vernisáž se koná v úterý 11. 5. v 17 hodin.Quattrom je název výstavy účelově vytvořené skupiny čtyř výtvarníků – kolegů ze zaměstnání, kteří jinak pravidelně ve dvouletých intervalech vystavují v rámci Tvůrčí skupiny v Martinickém paláci a na Staroměstské radnici v Praze.Název Quattrom je slovní hříčka založená na skutečnosti, že tři z vystavujících výtvarníků mají ve svém jméně písmeno M a jediná vystavující žena má jméno začínající na písmeno A. Vystavujícími umělci jsou Alena Hořejší, Jiří „Mejda“ Mejstřík, Milan Mysliveček, Miroslav Kubový. Jiří Mejstřík je absolventem VŠE v Praze a i dnes se pracovně pohybuje ve světě ekonomiky. Jeho umělecká tvorba je zaměřena na shromažďování různých drobností a artefaktů, které nás obklopují. Z těch Jiří Mejstřík vytváří zajímavé prostorové kompozice, které nazývá Oživlé smeťáky a popelnice. Pracuje se zcela běžnými produkty nebo jejich zlomky, které jen minimálně upravuje. Základem jeho tvorby jsou námětové nebo materiálové série, které byť oplývají značnou dávkou odlehčení, přesto odkazují na každodenní současná témata.Milan Mysliveček vystudoval střední průmyslovou školu grafickou v ateliéru B. Blažeje. Dlouhodobě se zaměřuje na práci z oboru heraldiky a typografie, tvoří osobní a obecní znaky a akcidenční tisky (novoročenky, plakáty, kalendáře, grafické úpravy knih a výstav). Jako grafik a autor spolupracoval s nakladatelstvími Odeon, SPN, Horizont, Práh, Žirafa, Orbis, Nadas, Argo, Fraus a publikoval v Květech, Naší rodině a Mladé frontě. Je milovníkem české krajiny, kterou příležitostně jako „sváteční malíř“ zachycuje na svých obrazech. Maluje je po vstřebání všech dojmů pokud možno v den odjezdu, kdy celá rodina balí. Kromě krajinomaleb vystavuje netradičně i dvě díla inspirovaná heraldickou tvorbou.Miroslav Kubový vystudoval zahradní architekturu při Vysoké škole zemědělské v Brně. Vedle povolání zahradního architekta se věnuje kresbě a malbě. Jeho obrazy jsou nositeli lidských příběhů. Vycházejí z dob dávno minulých nebo vzdálených, převážně orientálních kultur a jsou konfrontovány s problémy současnými.Alena Hořejší absolvovala architekturu na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V současné době se zabývá týmovými urbanistickými úkoly, například návrhem územního plánu hl. m. Prahy. Ve své výtvarné práci se zaměřuje velmi často na figurální kresbu. Pomocí originálních pohybových kreseb zachycuje dynamické okamžiky v tanci a hudbě. Dalšími tématy v malířské tvorbě Aleny Hořejší jsou barevné expresivní krajiny a portréty.Text čerpán z www.prazskapetka.czVýstava potrvá 31. 5. 2010 a je přístupná v době divadelních představení.

Celý popis

NA CESTĚ...

29. 5. 2010 — 29. 5. 2010

Ilja Bílek (sklo), Lucie Sokolová (malba).Společná výstava posluchačky ateliéru Sklo na Fakultě umění a designu Univezity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a jejího učitele je k vidění v kostele sv. Anny. Výstava je přístupná vždy v úterý a v sobotu od 10 do 16 hodin a potrvá do 29. 5. 2010. Lucie Sokolová je nadějná absolventka Střední průmyslové školy sklářské i Vyšší odborné školy v Novém Boru. Nyní je posluchačkou čtvrtého ročníku na Fakultě umění a designu University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Malba je pro ni způsob, jak se se záplavou vjemů, prožitků a dobrodružství vypořádat. Během své tvorby si osvojila škálu výtvarných dovedností, které jí umožňují skloubit množství často protichůdných výtvarných prostředků. Rozměrné obrazy tvoří za pomoci dřevěných latí, houby i špachtle.

Celý popis

Naši partneři